Politika privatnosti - Drava relax

Početna / Politika privatnosti - Drava relax

Politika privatnosti - Drava relax

UVODNE ODREDBE

Drava relax Đuretina 30, Pitomača, Hrvatska, prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga te poduzima sve moguće mjere adekvatne zaštite istih. Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) pruža detaljne informacije o načinu i razlozima prikupljanja osobnih podataka, kao i pravima koja Vam pripadaju vezano uz Vaše podatke. Osobnim podatkom smatra se bilo koji podatak na temelju kojeg je moguće utvrditi identitet fizičke osobe. Molimo pročitajte ovaj dokument kako bi se upoznali sa svim smjernicama za zaštitu privatnosti prema kojima Drava relax postupa, a koji su u skladu s nacionalnim i europskim propisima. Pristupanjem i korištenjem web stranice dravarelax.com (uključujući, ali ne ograničujući se na pregled, prijenos ili pohranu bilo kojeg servisa ili sadržaja stranice) prihvaćate sve uvjete korištenja i dajete svoju privolu za korištenje Vaših osobnih podataka sukladno Politici. Ova Politika primjenjuje se od 19. ožujka 2019. Drava relax zadržava pravo izmjene Politike u bilo kojem trenutku. Drava relax obvezuje se redovito dopunjavati ovaj dokument u skladu sa svim promjenama i dopunama, te osigurava dostupnost najnovije verzije dokumenta.

VRSTA PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

U svom poslovanju, Drava relax upotrebljava sljedeće osobne podatke:

a) osobne podatke kao što su ime, prezime, adresa, OIB, datum rođenja, spol, kontakt podaci (adresa e-pošte i broj telefona), vlastoručni potpis, podaci o kreditnim karticama i bankovnom računu

b) podatke o korištenju proizvoda i usluga poduzeća Drava relax te podatke o navikama korisnika, kao što su duljina i period boravka

c) podatke koji se prikupljaju pomoću tzv. kolačića, a uključuju podatke o IP adresi s koje se pristupa stranici, vrijeme pristupa i slično. Više o kolačićima u poglavlju pet.

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Drava relax može prikupljati Vaše podatke na nekoliko načina:

a) izravno – prilikom rezervacije smještaja i prijave u smještajnom objektu od Vas se traže određeni osobni podaci. Ukoliko u bilo kojem trenutku navodite podatke drugih gostiju, Vaša je odgovornost da ih upoznate s Politikom

b) neizravno – od agencija s kojima poslujemo ili od trećih osoba

c) automatski – prilikom pristupa web stranici poduzeća automatski se prikupljaju određene informacije (uz pomoć kolačića)

Drava relax neće Vaše osobne podatke čuvati dulje nego što je to nužno i obrađivati će ih isključivo u svrhe za koje su ti podaci prikupljeni, sukladno Politici.

Kako bi Vaši podaci ostali zaštićeni, koriste se optimalne sigurnosne procedure, a pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju.

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Drava relax prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u brojne dopuštene svrhe. Dok se u određenim slučajevima podaci prikupljaju uz Vašu privolu, u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za prikupljanje podataka. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju bez Vaše privole onda kada je to nužno u svrhu: izvršavanja ugovora, zaštite Vaših ključnih interesa ili interesa drugih osoba, izvršavanja službenih ovlasti poduzeća, potreba legitimnih interesa Drava relax – a ili treće strane onda kada se ne ugrožavaju Vaši interesi ili temeljna prava i slobode. Prikupljanje i obrada podataka nužni su za izvršenje ugovora. Ukoliko poduzeće ne raspolaže potrebnim informacijama, ne može izvršiti ugovor i pružiti tražene usluge. Osobne informacije potrebne su radi upravljanja rezervacijama, prijave i odjave gostiju, pružanja usluge smještaja, unaprjeđenja kvalitete usluga, naplate računa, upravljanja programom vjernosti, pretplate na newsletter, interne statističke obrade podataka i realizacije ugovora. Vaši osobni podaci obrađuju se interno, u skladu s važećim propisima. Ukoliko su Vaši osobni podaci već pohranjeni prilikom ranijeg ugovornog odnosa, Drava relax ima opravdan interes za korištenje pohranjenih podataka u svrhu ocjene Vašeg boniteta. Nizak bonitet može rezultirati odbijanjem sklapanja novog ugovora. Sukladno tome, visoki bonitet može rezultirati posebnim ponudama prilagođenim Vašim interesima i potrebama. Vaši podaci biti će korišteni samo u navedene svrhe, a svrha njihova korištenja je uspostava kontakta s Vama.

VAŠA PRAVA

a) Pravo na uvid – možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima te uvid u svrhu i način njihove obrade,

b) Pravo na ispravak – ukoliko su neki od podataka nepotpuni ili netočni, možete zatražiti njihovu izmjenu,

c) Pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, ali uzmite u obzir da mogu postojati pravni razlozi koji onemogućavaju trenutno brisanje,

d) Pravo na zaprimanje – možete zatražiti dostavljanje Vaših osobnih podataka u strukturiranom obliku,

e) Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka,

f) Pravo na prigovor – možete uložiti prigovor ukoliko smatrate da se Drava relax Vašim podacima služi protupravno, radi legitimnih interesa poduzeća, javnog interesa ili u svrhu izravnog marketinga. Prigovor imate pravo uložiti u bilo kojem trenutku, a obratiti se možete i hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka.

Ukoliko se nekim od gore navedenih prava služite s očitom namjerom zlouporabe, Vaš zahtjev može biti odbijen.

Drava relax nema namjeru prikupljanja i rabljenja osobnih podataka maloljetnih osoba. Roditelji i staratelji imaju pravo na uvid u osobne podatke djeteta te mogu zatražiti njihovu izmjenu ili brisanje.

Radi zaštite Vaših prava Drava relax u slučaju dvojbe može zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta.

KOLAČIĆI

Web stranica dravarelax.com u vlasništvu je tvrtke Drava relax te koristi kolačiće (eng. cookies) radi poboljšanja svojih usluga. Kolačići pomažu personalizirati sadržaj stranice i prilagoditi informacije Vašim potrebama, te samim time osiguravaju kvalitetnije korištenje stranice. Kolačići ne spremaju informacije poput imena i e-mail adrese, a njihovo korištenje uvijek možete blokirati ažurirajući postavke svog internetskog pretraživača. O dopuštenju korištenja kolačića odlučujete sami, ali važno je napomenuti da su oni potrebni za optimalno funkcioniranje stranice.

SUGLASNOST

Popunjavajući formulare na web stranici dravarelax.com jamčite ispravnost podataka i dajete svoju privolu za korištenje istih u skladu s Politikom. Web stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Drava relax nije odgovoran za eventualnu štetu nastalu prilikom korištenja web stranice. Bilo kakvo kopiranje, prijenos, distribucija, objavljivanje ili izmjena sadržaja web stranice strogo je zabranjeno.

Tvrtka posluje po zakonima Republike Hrvatske.
Korištenje vaših osobnih podataka

Drava relax prikuplja vaše osobne podatke i koristi se njima kako bi održavala web stranicu i pružala vam usluge koje tražite. Vaši se osobni podaci također rabe i da bi vas informirali o ostalim proizvodima ili uslugama koje pruža Drava relax .

Drava relax neće prosljeđivati podatke trećim stranama. Drava relax neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika trećim stranama, osim ako nema vaše dopuštenje. Drava relax može vas s vremena na vrijeme kontaktirati u ime vanjskih poslovnih partnera u vezi s određenom ponudom koja bi vas mogla zanimati. Takvim trećim stranama neće biti dopušteno koristiti se vašim osobnim podacima osim u svrhu pružanja tih usluga Drava relax te će biti obvezni čuvati povjerljivost podataka.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Drava relax štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, uporabe ili otkrivanja. Kad se osobne informacije (kao što je broj kreditne kartice) prenose preko web stranice, štiti ih se zaštitnim kodiranjem kao što je Secure Socket Layer (SSL).

Vaši osobni podaci čuvaju se na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga.

Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem naših internetskih stranica imaju svoje vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima te Drava relax nije odgovorna za način i uvjete prikupljanja i obrade od strane trećih osoba.

U slučaju dodatnih pitanja vezanih uz prikupljanje i obradu osobnih podataka, povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na e-mail adresi: dravarelax@gmail.com

  • Drava relax
Top